مدیر هماهنگی کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، اسماعیل غلامی، مدیر روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به عنوان مدیر هماهنگی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment