مشاور رسانه ای کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از دبیر اجرائی کنفرانس، دکتر سید محمد زهیر غرضی، دکتری تخصصی مدیریت رسانه، به عنوان مشاور رسانه ای کنفرانس منصوب و معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment