نشریه علمی کسب و کار در ورزش، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، نشریه علمی کسب و کار در ورزش، به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment