وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.