وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.