پایگاه خبری شما و اقتصاد، حامی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پایگاه خبری شما و اقتصاد به عنوان حامی رسانه‌ای اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment