طبق رایزنی‌ها و تفاهم فی‌مابین صورت گرفته دبیر اجرائی و عضو شورای راهبردی کنفرانس و خدمات الکترونیک سلامت هومکا مقرر گردید، جهت حفظ پروتوکل‌های بهداشتی موارد ذیل به مهمانان و مدعوین کنفرانس به صورت رایگان عرضه گردد:

حضور تیم پزشکی در محل برگزاری کنفرانس و در طول اجرای آن بمنظور:

1- بررسی اولیه وضعیت شرکت‌کنندگان در کنفرانس از حیث تب‌سنجی، اکسیژن‌سنجی و شرایط عمومی ورود به محل

2- معاینه، چکاپ و مشاوره پزشکی به شرکت‌کنندگان در حین برگزاری کنفرانس

3- تجویز آزمایش موردنیاز و بررسی‌‌های قبل و بعد از انجام آزمایش (در صورت نیاز و در محدوده پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی)

4- انجام اقدامات پزشکی اولیه در حوادث و موارد احتمالی

5- حضور تیم مجرب و مجهز در محل کنفرانس جهت نمونه‌گیری آزمایشات تجویزی توسط پزشک هومکا (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی)

6- ارائه خدمات تست کرونا (PCR) با تخفیف ویژه (مخصوص شرکت‌کنندگانی که از خطوط هواپیمایی استفاده می‌نمایند و پاسخ تست برای تهیه بلیط و پرواز ایشان، ضروری است.) بصورت در محل (تالار وزارت کشور یا هتل محل اقامت ایشان)