پروفسور اکبر مأنوسی، با عنوان «تأثیر کسب و کارهای نوین در اقتصاد ایران» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسور اکبر مأنوسی، استاد دانشگاه اوتاوا کانادا، با عنوان «تأثیر کسب و کارهای نوین در اقتصاد ایران» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment