{نام:1} {نام خانوادگی:17} عزیز ؛

با تشکر از شما پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

کد رهگیری : {transaction_id}

{qrcode-image-6}

 * همراه داشتن پرینت بلیط در روز کنفرانس الزامی است.