ثبت نام

ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های آموزشی

مقاله

راهنمای ارسال، ارائه شفاهی و ثبت مقاله

ثبت ایده

فرم جذب ایده

اجلاس بین المللی کارآفرینان برتر

مشاهده اطلاعات و ثبت نام

سخنرانان

Speakers

ارکان کنفرانس

Conference Committees

کمیته علمی کنفرانس

کمیته اجرایی کنفرانس

کمیته چهره برجسته سال کشور

کمیته اعطای جایزه ملی سال کشور

کمیته پژوهشگر برتر و پایان نامه برتر سال کشور

کمیته کتاب سال کشور

کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس

Countries participating in the conference

33 کشور

در دومین کنفرانس بین المللی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار مشارکت خواهند داشت

حامیان و همکاران کنفرانس

Sponsors and partners of the conference

حامیان علمی

حامیان معنوی

حامیان مالی

نشریات و مجلات همکار