فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، حامی علمی کنفرانس شد

فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، حامی علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

بیشتر بخوانید

دکتر احسانه نژادمحمد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر احسانه نژادمحمد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر احسانه نژادمحمد – استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

بیشتر بخوانید

دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، حامی علمی کنفرانس شد

دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، حامی علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

بیشتر بخوانید

دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت…

بیشتر بخوانید

پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO استاد دانشگاه Sapeinza ایتالیا با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.

بیشتر بخوانید