• ارتقاء فرهنگ توسعه و مدیریت علمی کسب و کار با تأکید بر توسعه دانش بنیان
 • تبادل نظر در ارتباط با افزایش نقش، مشارکت، اثربخشی و کارایی دانش آموختگان، طراحان و فعالان اقتصاد و مدیریت کسب و کار و استفاده از روش های مؤثر در توسعه دانش بنیان
 • شناسایی کارآفرینان و بهره­گیری از دیدگاه­های آن­ها در نهادینه­سازی فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان
 • معرفی نوآوری­ها و فناوری­های کلیدی و دانش بنیان حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار
 • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریت کسب و کار کشور
 • معرفی دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن­های تخصصی، طراحان، فعالان مرتبط با حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار
 • ارتقاء سطح دانش فعالان، طراحان، محققان، پژوهشگران، سرمایه گذاران و کلیه شرکت کنندگان در رویداد از طریق تبادل نظر
 • آشنایی با چشم انداز اقتصاد و مدیریت کسب و کار در ایران و جهان
 • آشنایی با نيازهاي روز پژوهشي كشور در حوزه های مرتبط
 • ترويج تحقيقات بنيادي و كاربردي و شناسایی ایده­های برتر و تبدیل آن­ها به طرح­های سازنده در حوزه مدیریت کسب و کار
 • توسعه، تعمیق، تعامل و روان­سازی ارتباط دستگاه­های قانون­گذاری، نظارتی و اجرایی مرتبط با حوزه کسب و کار
 • تعمیق شناخت جامعه علمی و دانشـگاهی کشور از چالش­های موجود در اقتصاد و مدیریت کسب و کار و جهت­دهی تحقیقات و آموزش­ها، متناسب با نیازهای موجود
 • معرفی دستاوردها و تلاش­های صورت گرفته در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح کشور به منظور توسعه سطح کیفی کالاها و خدمات
 • ایجاد مزیت­های رقابتی دانش فنی و تکمیل حلقه­های نوآوری در مدیریت کسب و کار
 • شناخت چالش­ها و تلاش برای رفع موانع توسعه کیفی و کمی کسب و کار و خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان در کشور
 • شناخت فرصت­ها و تلاش برای ایجاد مزیت­های رقابتی بمنظور توسعه ارتباطات مؤثر و مفید بین­المللی در حوزه کسب و کار
 • برنامه­ریزی اجرایی جهت ارائه دستاوردهای علمی در مجامع بین­المللی به منظور رشد و توسعه اقتصاد و مدیریت کسب و کار کشور
 • ایجاد فرصت­های شغلی جدید با توجه به حجم بازار تقاضا در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار در سطح کشور با تأکید بر کسب و کارهای جدید دانش بنیان
 • معرفی و ایجاد فرصت­های کسب و کار جدید با رویکرد حفظ محیط زیست و توسعه دانش بنیان
 • معرفی برترین تلاش­ها و دستاوردهای سالیانه در بخش­های مختلف با حضور و مشارکت متخصصین و سازمان­ها و نهادهای معتبر مرتبط