• ارائه مقالات تخصصی
 • ارائه سخنرانی ­های کلیدی (اساتید برجسته داخلی و خارجی)
 • ارائه سخنرانی ­های راهبردی (مدیران برجسته کسب و کار)
 • ارائه سخنرانی­ های حرفه ای (داخلی و خارجی)
 • برگزاری کارگاه­ های تخصصی
 • نشست­های تخصصی ویژه با هدف بررسی مهم­ترین موضوعات مرتبط
 • نمایشگاه معرفی دستاوردهای مدیریتی کسب و کارهای برجسته
 • نمایشگاه معرفی کتاب های مرتبط با حوزه مدیریت و کسب و کار
 • نمایشگاه ویژه شخصیت­ های برجسته دانش مدیریت کسب و کار
 • اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار
 • انتخاب و معرفی چهره برجسته علمی سال مدیریت کسب و کار
 • انتخاب و معرفی کتاب سال کشور در حوزه مدیریت کسب و کار
 • انتخاب و معرفی پایان نامه برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال کشور در حوزه مدیریت کسب و کار