آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

 

 

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:

۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱