ساختار کنفرانس

نفرات کلیدی کنفرانس:

 • رئیس شورای عالی راهبردی: دکتر پرویز درگی
 • دبیر شورای عالی راهبردی: دکتر محمدرضا انبیائی
 • دبیران علمی: دکتر اسماعیل سعادت فرد – دکتر محمد طالقانی
 • دبیر اجرائی: سعید محمدی
 • مدیر اجرائی: هومن شمس
 • مدیر هماهنگی: اسمعیل غلامی و زهرا ساریجلو

شورای عالی راهبردی کنفرانس

 • رئیس شورا: دکتر پرویز درگی
 • دبیر شورا: دکتر محمدرضا انبیائی
 • اعضای شورای عالی راهبردی:

کمیته علمی کنفرانس

 • دبیر کمیته علمی: دکتر اسماعیل سعادت فرد – دکتر محمد طالقانی
 • اعضای کمیته علمی:
  • دکتر محمدهادی عسگری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
  • دکتر علی بنیادی نائینی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
  • دکتر سعید میرواحدی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • مهندس افسر تدین خواه؛ عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران
  • دکتر امید اشکانی؛ عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران
  • دکتر علیرضا کوشکی جهرمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
  • دکتر احمد شعبانی فرد؛ رئیس مرکز ICHES استرالیا
  • دکتر محمد عباسلو؛ رئیس اسبق دانشگاه عالی دفاع ملی
  • دکتر علیرضا داداشی؛ بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران
  • دکتر سید حمیدرضا عظیمی؛ مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ
  • دکتر سید محمد میرجوادی؛ مدرس و مشاور بازاریابی
  • دکتر میثم شفیعی رودپشتی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
  • دکتر محمد آزادی؛ عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی
  • دکتر محمدحسین جبل عاملی؛ مدرس و مشاور توسعه کسب و کار
  • دکتر محمد طالقانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کمیته های تخصصی کنفرانس

 • کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال 1400
  • رئیس کمیته: دکتر اسماعیل سعادت فرد
 • کمیته انتخاب پژوهشگر برتر سال مدیریت کسب و کار
  • رئیس کمیته: دکتر محمدهادی عسگری
 • کمیته انتخاب کتاب سال مدیریت کسب و کار
  • رئیس کمیته: دکتر علیرضا داداشی
 • رئیس کمیته انتخاب چهره برجسته مدیریت کسب و کار
  • دکتر سید سعید میرواحدی
 • رئیس کمیته انتخاب پایان نامه برتر سال مدیریت کسب و کار
  • دکتر علی بنیادی نائینی
 • دبیر علمی کارگاه های تخصصی
  • دکتر امید اشکانی
 • مسئول کمیته روابط بین الملل
  • مهندس افسر تدین خواه