اقتصاد و مدیریت کسب و کار در ایران و جهان

 • اقتصاد و مدیریت کسب و کار در حوزه های گردشگری، فرهنگی، ، غیرانتفاعی، سیاسی، هنری، خانوادگی، خانگی، ورزشی، کشاورزی، انرژی، بین الملل، ساختمان، سلامت
 • نظام های اقتصادی و کسب و کار
 • اقتصاد توسعه و کسب و کار
 • مديريت استراتژيك كسب و كار
 • جايگاه برنامه ريزى و مديريت استراتژيك در موفقيت كسب و كارهاى نوين
 • سيستم و تفكر سيستمى در كسب و كار
 • مدیریت پروژه در کسب و کار

 

استانداردها، قوانین مالی و حقوقی کسب و کار

 • چالش های توسعه کسب و کار در ایران
 • امنیت اقتصادی و رونق تولید و کسب و کار
 • مالیات و امور مالیاتی در کسب و کار
 • حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی و کسب و کار
 • سرمایه فکری در کسب و کار
 • نقش توسعه سرمایه گذاری جسورانه و نظام تامین مالی در کسب و کار
 • مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاری جسورانه در کسب و کارهای نوپا
 • چالش های سرمایه گذاری جسورانه در ایران و جهان
 • ملزومات اجرایی تامین مالی کسب و کارهای نوپا و پروژه ها
 • مدیریت کیفیت فراگیر در کسب و کار
 • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمانی

 

مدیریت منابع سازمانی و رفتار سازمانی در اقتصاد و کسب و کار

 • فرهنگ کسب و کار
 • آسیب های اجتماعی و فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار
 • روانشناسی و مدیریت کسب و کار
 • روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی در کسب و کار
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

 

مدیریت بازار و بازاریابی

 • برندسازی در کسب و کار
 • مدیریت رسانه و ارتباطات در کسب و کار
 • زبان بدن و فنون مذاکره در کسب و کار
 • تبلیغات و کسب و کار
 • بازاریابی دیجیتالی در کسب و کار

 

آینده پژوهی و انقلاب صنعتی چهارم و پنجم

 • مدیریت آینده پژوهی در کسب و کار
 • کسب و کارهای آینده
 • خلاقیت و نوآوری در کسب و کار
 • مباحث نوین در کسب و کار
 • سيستم هاى نوين كسب و كار در ايران و جهان
 • استراتژى هاى نوين كسب و كار
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • اقتصاد دانش بنیان و کسب و کار
 • هوش مصنوعی و کسب و کار
 • مطالعات نوین در زمینه مدیریت کوانتومی
 • مبانی فلسفی انقلاب صنعتی چهارم و پنجم
 • نقش اینترنت اشیاء در توسعه کسب و کار
 • پرینترهای سه بعدی، خودران ها، بیوتکنولوژی، رمزارزها
 • زنجیره بستک (بلا چین) و نانوربات ها

 

سایر موضوعات

 • آخرین تأثیرات بحران کرونا بر کسب و کارهای ایران و جهان