کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور

اخبار کمیته

توضیحات در مورد کمیته

متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات متن کامل توضیحات 

اعضای کمیته

anbiyaei
the second conf
محمدرضا انبیایی
دبیر شورای عالی راهبردی دومین کنفرانس | دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
anj-modiriat
2سعادت-فرد
the second conf
دکتر اسماعیل سعادت فرد
رئیس کمیته جایزه ملی سال کشور | بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران
anj-modiriat
دکتر ملیحه سیاوشی
the second conf
دکتر ملیحه سیاوشی
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
دانشگاه هرمزگان
دکتر کارکنان
the second conf
دکتر محمد کارکنان نصرآبادی
مدیر خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان
دانشگاه کاشان
ابوالمعصوم
the second conf
دکتر محمد ابوالمعصوم
رییس مرکز مطالعات هوشمندسازی سیستم های مدیریت و رئیس کمیته هوشمندسازی کسب و کار انجمن مدیریت کسب و کار ایران
anj-modiriat
M_B_0103
the second conf
دکتر مجتبی مالکی
دبیر اجرائی کنفرانس | عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران | عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
azad-uni
دکتر علی شهابی
the second conf
دکتر علی شهابی
رئیس دانشکده قلهک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
azad-uni
حیات شاهی
the second conf
دکتر سید مهدی حیات شاهی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق
cidfund-4
azimi
the second conf
دکتر سید حمیدرضا عظیمی
مدرس مرکز ICHES استرالیا
ICHES-LOGO
آل رسول
the second conf
دکتر سهیل آل رسول
دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی و حرفه ای کشور
showra-hamahangi-1
دکتر دامغانیان
the second conf
دکتر حسین دامغانیان
عضو هیئت علمی و ریاست دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
دکتر حجت وحدتی_ دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان_کمیته پژوهشگر و جایزه ملی
the second conf
دکتر حجت وحدتی
عضو هیئت علمی و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
image_2023-03-11_12-46-54
the second conf
دکتر امید اشکانی
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران
anj-modiriat