دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی...

ادامه مطلب