دکتر حجت وحدتی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر حجت وحدتی، ریاست دانشکده ...

ادامه مطلب

دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی...

ادامه مطلب