دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment